Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.8.2
Proste Faktury JPK – przyjazny program do fakturowania z unikalnym pakietem korzyści

Proste Faktury JPK - AKTUALNOŚCI

06-10-2023 | Proste Faktury 3.8.2.22280 ‐ aktualizacja stawek odsetek ustawowych

W związku z obowiązującymi od dn. 5 paźdiernika 2023 r. nowymi stawkami odsetek ustawowych, udostępniliśmy konsolidację programu Proste Faktury zawierającą najnowsze stawki na potrzeby wewnętrznego kalkulatora odsetkowego wykorzystywanego przy tworzeniu dokumentów windykacyjnych. Ponadto zaktualizowane zostały dołączane do instalatora programu Proste Faktury zewnętrzne kalkulatory odsetkowe z pakietu Kalkulatory.

12-09-2023 | Proste Faktury 3.8.2.22250 ‐ aktualizacja stawek odsetek ustawowych

W związku z obowiązującymi od dn. 7 września 2023 r. nowymi stawkami odsetek ustawowych, udostępniliśmy konsolidację programu Proste Faktury zawierającą najnowsze stawki na potrzeby wewnętrznego kalkulatora odsetkowego wykorzystywanego przy tworzeniu dokumentów windykacyjnych.

Dodatkowo zaktualizowane zostały dołączane do instalatora programu Proste Faktury zewnętrzne kalkulatory odsetkowe z pakietu Kalkulatory. Ponadto zdecydowaliśmy się dołączyć do programu Proste Faktury również 2 wybrane narzędzia z rozbudowywanego pakietu Kalkulatory, które pojawiły się w nim w ostatnich miesiącach, a które są związane tematycznie z fakturowaniem: Weryfikator VIES oraz Kalkulator netto-brutto. Jakkolwiek program Proste Faktury posiada te funkcjonalności wbudowane w kontekście wystawiania dokumentów sprzedaży, to jednak odrębne narzędzia pozwalają dokonywać weryfikacji i obliczeń również bez ścisłego związku z fakturowaniem.

24-10-2022 | Proste Faktury 3.8.2

Udostępniliśmy nową wersję programu Proste Faktury zawierającą udoskonalone funkcjonalności w zakresie obsługi transakcji z kontrahentami zagranicznymi:

    • weryfikacja kontrahentów w VIES,
    • alternatywne tłumaczenia nazw produktów i uwag do faktur oraz zamówień na potrzeby dokumentów wielojęzycznych – niezależnie od wcześniej dostępnych tłumaczeń struktury dokumentów,
    • zautomatyzowana obsługa wewnątrzwspólnotowego reverse charge przy wystawianiu i drukowaniu faktur.

Więcej informacji na temat nowych możliwości można znaleźć tutaj:

Archiwum aktualności